Πέμπτη, Μάρτιος 21, 2019
logo
Όπου τρυπώνει, ξετρυπώνει...

  

Σάββατο, 04 Φεβρουαρίου 2012 12:40

Υπεγράφη η προστασία νησιωτικών υγροτόπων

Γράφτηκε από 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Προεδρικό διάταγμα για τους μικρούς νησιωτικούς υγρότοπους υπεγράφη την Τετάρτη1Φεβρουαρίου και αφορά στον καθορισμό όρων και περιορισμών για την προστασία και ανάδειξη των μικρών παράκτιων υγροτόπων.

Έτσι, σύμφωνα με το διάταγμα επιτρέπονται δραστηριότητες που στοχεύουν:
(α) Στη διατήρηση, και ανάδειξη των υγροτοπικών εκτάσεων και των λειτουργιών τους και στην αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων τους.
(β) Στη δημιουργία ελαφρών υποδομών για την προστασία και τη διατήρηση των υγροτόπων, καθώς και την πρόσβαση σε αυτούς, όπου απαιτείται, με επιφύλαξη των οριζομένων στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου.
(γ) Στην επιστημονική έρευνα στους αντίστοιχους τομείς.
(δ) Στην ενημέρωση των επισκεπτών.  Επίσης, προστίθενται ειδικοί περιβαλλοντικοί όροι στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου ή της δραστηριότητας για έργα ή δραστηριότητες της κατηγορίας (β). Για κάθε έργο ή δραστηριότητα που εγκρίνεται εκτός των ορίων ενός μικρού νησιωτικού υγροτόπου και ενδέχεται λόγω του είδους του (π.χ. βιολογικός καθαρισμός, ΧΥΤΥ, υδρογεωτρήσεις) να επηρεάσει τον ίδιο ή τη λεκάνη απορροής του, προβλέπονται υποχρεωτικά στην εγκριτική απόφαση ειδικοί περιβαλλοντικοί όροι για την προστασία τους.
Επιπλέον, για  την προστασία και διαχείριση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων των μικρών νησιωτικών υγροτόπων, ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 2 και 3 του παρόντος διατάγματος, καθώς και οι ρυθμίσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του Ν. 3199/2003 (Α΄ 280) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ».
Αναφορικά με τον έλεγχο τήρησης των διατάξεων του παρόντος προεδρικού διατάγματος, αυτός αποτελεί ευθύνη των χωρικά αρμόδιων τοπικών αρχών της Κεντρικής και Αποκεντρωμένης Διοίκησης, των ΟΤΑ και των Φορέων Διαχείρισης ή των άλλων σχημάτων διαχείρισης που προβλέπονται στο Ν. 2742/1999 (Α΄207), εφόσον εμπίπτουν σε περιοχές ευθύνης τους και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2742/1999 (Α΄207). Ειδικά η κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών σε αυτούς γίνεταιμε ευθύνη του γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3937/2011 (Α’60), με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 28 του ν.4014/2011 (ΦΕΚ Α’209).

Διαβάστηκε 977 φορές

Άλλες Ειδήσεις